Cây cảnh trầm hương thiên nhiên chạm trổ – CT004

cay-canh-tram-huong_van-gia_9-1396410809-_2

Cây cảnh trầm hương thiên nhiên chạm trổ – CT006

cy-cnh-trm-hng_30-1397810179-

Cây cảnh trầm hương thiên nhiên chạm trổ – CT005

cy-cnh-trm-hng_1-1397196487-

Cây cảnh trầm hương thiên nhiên chạm trổ – CT008

tram-huong-tram-huong_3-1397208700--csbpaphi

Cây cảnh trầm hương thiên nhiên chạm trổ – CT007

CycnhtrmhngCCTH181-1396426706-

Cây cảnh trầm hương thiên nhiên chạm trổ – CT009

tram-huong-tram-huong_5-1397209107-

Trầm, kỳ nam có công dụng gì?

  Từ trầm hương đến kỳ hương Theo lương y Huỳnh Văn Quang – hội viên Hội Đông y VN (TP.HCM) thì: “Nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy, trầm hương, kỳ hương có xuất phát từ gỗ thân già mục của cây trầm gió chuyển hóa mà thành; hoặc do một loại more »

Phân biệt Trầm hường và kỳ nam

Trầm và kỳ nam đều được hình thành từ lõi của cây gió bầu. Tuy nhiên chúng hoàn toàn khác nhau, kỳ nam thường có giá đắt gấp 10-20 lần so với trầm hương. Để phân biệt trầm hương và kỳ nam, người ta thường căn cứ vào mùi thơm và dạng kết tinh của more »

Thế Giới Kỳ Nam – Kỳ Nam Trầm Hương – Kỳ Nam – Trầm Hương