Trầm hương,kỳ nam là gì

1. Trầm hương là gì ? Trầm hương là phần gỗ của cây dó bầu bị nhiễm dầu Một số lòai dó (tên khoa học Aquilaria), trong quá trình sinh trưởng, do những tác động nào đó, gây ra những “tổn thương/nhiễm bệnh”, lâu ngày cây tích tụ một chất dạng nhựa (dầu), rồi lan more »

Thế Giới Kỳ Nam – Kỳ Nam Trầm Hương – Kỳ Nam – Trầm Hương